Vinyasa Yoga

Què és el Vinyasa Yoga?

El vinyasa yoga es un yoga dinàmic. A diferència d’altres estils de yoga aquest uneix cada asana mitjançant un moviment fluid coordinat amb la respiració. A diferència de l’asthanga Yoga o el bikram yoga, aquest no té una seqüència definida, per tant cada classe pot ser completament diferent, evitant així fer moviments repetitius i sobrecarregar-se massa. El fet de no saber quines asanes formen la seqüència, el vinyasa yoga esdevé una pràctica que ajuda a estar plenament present.

Un yoga que reflexa totalment la impermanència de les coses. Mantenim la asana uns segons i sortim en busca d’una altra asana fluint amb la respiració conscient.

Saps quines caracteristiques te?

A diferència d’altres tipus de yoga que busquen alineació i mantenir-se dins cada asana per indagar profundament en cada posició, el vinyasa es fluid, és a dir, hi ha un moviment harmònic enllaçant cada asana. Aquestes transicions intermèdies es consideraran asanes per si mateixes. Per tant, és de gran importància aprendre tant les asanes com el vinyasa.

La seqüència:
Chaturanga Dandasana
Urdhva Mukha Svanasana
Adho Mukha Svanasana

… es comunment coneguda com “vinyasa”

Vinyasa es sinònim de moviment. fins i tot en la quietud, vinyasa està representat en el batec del teu cor, i en la inhalació i exhalació de la teva respiració.

Recorda coordinar aquesta respiració amb el moviment. Aquesta respiració serà la respiració Ujjayi, la qual es realitza inhalant i exhalant pel nas d’una manera llarga i profunda.

La pràctica del Vinyasa genera calor y pot agregar un component cardiovascular que no sempre està present en altres tipus de yoga.

S’inicia la pràctica en la posició tadasana, viatgem a través d’una varietat de posicions i finalment acabem la pràctica en tadasana de nou, però si estem molt presents i sabem escoltar, la pràctica ens canvia, convertint-se en una meditació en moviment.

Coses que no sabies del vinyasa yoga

  1. No només és fer exercici
  2. Busquem la sanació dels òrgans interns
  3. És una meditació en moviment
  4. És un sistema de respiració
  5. Hi ha un drishti ( punt de mira) per cada “asana”